Postanite del skupnosti, ki si prizadeva za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami

Kako se včlaniti

Član/ica društva SKLAD SILVA lahko postane vsak občan/ka, ki:

  • izrazi željo postati član,
  •  podpiše pristopno izjavo,
  • sprejme pravila društva in se po njih ravna.

Članstvo v društvu preneha:

  • z izstopom, o čemer se pisno obvesti izvršni odbor,
  • s črtanjem iz članstva, če član kljub pisnemu opominu
    ne plača članarine za obdobje zadnjih dveh let,
  • z izključitvijo na podlagi odločbe častnega razsodišča,
  • s smrtjo.

Društvo ima redne, podporne in častne člane.

Redni člani društva so lahko invalidi in njihovi zastopniki,
ki podajo pristopno izjavo o včlanitvi v društvo, s katero
sprejmejo pravila društva, izjavi pa priložijo dokazila o invalidnosti.

Podporni člani društva so lahko tudi druge fizične osebe ali pravne osebe,
ki na različne načine podpirajo delovanje društva.
Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti,
čigar izjemni prispevek je bistveno prispeval k ugledu in uresničevanju ciljev društva.
Članarino plačuje posameznik – oseba s posebnimi potrebami ali družina v kateri
živi oseba s posebnimi potrebami ne glede na število članov družine, vendar
vsak član družine izpolni pristopno izjavo. Oseba s posebnimi potrebami, ki je brez staršev ali sorodnikov, ki bi skrbeli za njega/njo, je oproščena članarine.

Članarina znaša 10 EUR.